Obchodné podmienky, postup pri reklamácii a cookies politika.


1. Úvodné ustanovenia a upozornenia

1.1 Tieto podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.segwayslovensko.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

Moto Raster s.r.o.,
Neresnická cesta 3A
960 01 Zvolen
Slovensko

IČO: 54731208
DIČ: 2121766702
IČ DPH: SK2121766702
IBAN: SK37 1100 0000 0029 4213 1767

email: info@segwayslovensko.sk


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71

1.2 Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.


2. Osobné údaje a ich bezpečnosť – Tvoje údaje sú v bezpečí!

2.1 Správcom tvojich osobných údajov je Moto Raster s.r.o., Neresnická cesta 3A, 960 01 Zvolen, IČO: 54731208 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Spracúva Tebou poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkuje webovú stránku www.segwayslovensko.sk. Tvoje osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať.

2.2 Osobné údaje (meno, adresa, email, telefónne číslo), ktoré zákazník zadá pri objednávke tovaru, slúžia len pre účely identifikácie a pri komunikácii na zabezpečenie bezproblémového odoslania tovaru z internetového obchodu www.segwayslovensko.sk. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme so zákazníkom mohli uzavrieť zmluvu. V prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, nie je možné so zákazníkom uzatvoriť zmluvu. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov našich zákazníkov sú pre nás dôležité, preto tieto údaje nikdy nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Všetky dôležité informácie o tom aké osobné údaje spracovávame, komu môžu byť sprístupnené si prečítaš v sekcii Zásady ochrany os. údajov.

2.3 Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.


3. Prijatie a vybavenie objednávky a kúpna zmluva

3.1 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou platby). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, nie je momentálne na sklade alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo použitá pri novej náhradnej objednávke.

3.4 Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť len pred jej expedíciou alebo do 1 hodiny od jej objednania. V prípade že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môžeme po objednávateľovi požadovať náhradu nákladov spojenú s expedíciou tovaru. V prípade ak balík neprevezmeš a budeš požadovať opätovné doručenie môže Ti byť dodatočne účtovaná cena dopravy za opakované doručenie. O prijatí objednávky si automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom, prípadne túto informáciu pošleme dodatočne. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme ťa bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

3.5  Storno objednávky. Ak urobíš storno objednávky do 1 hodiny alebo do jej expedície, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžeš uskutočniť e-mailom: info@segwayslovensko.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Tvoje meno a číslo objednávky.


4. Druhy dopravy

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatni reklamáciu priamo u prepravcu. Pre úspešné vybavenie reklamácie odporúčame bezodkladné zdokumentovanie poškodenia pomocou foto alebo video a to optimálne za prítomnosti kuriéra. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

4.1 Kuriér Slovak Parcel Service (bývalý zástupca UPS)

Slovak Parcel Service ponúka balíkové a expresné služby na Slovensku, pričom stredobodom záujmu je vysoká kvalita. Doručovanie balíkov v rámci Slovenska do 24 hodín od odoslania. Sledovanie zásielok, extrémne nízka miera poškodenia a až 3 opakované pokusy doručenia v cene. Každá zásielka je automaticky poistená do výšky 1000 eur.

4.2 Osobné vyzdvihnutie

Osobné vyzdvihnutie je možné na adrese Neresnická cesta 3A, Zvolen, od 9:30 do 16:00 hod. cez pracovné dni. Na výdajnom mieste nie je možné platiť kartou. Tovar musí byť zaplatený vopred.

4.3 Ceny dopravy

Vrámci SR

Hmotnosť zásielkySadzba
Do 1 kg4,80 € s DPH
Do 5 kg5,40 € s DPH
Do 20 kg7,80 € s DPH
Nad 20 kgindividuálna ponuka

Mimo územia SR: individuálna ponuka


5. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy.

5.1 Platba dopredu – bankový prevod
Pri výbere tejto možnosti obdržíš zálohovú faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na náš bankový účet. Prevod vrámci oblasti SEPA trvá do 24 hodín.

5.2 Dobierka
Za objednaný tovar zaplatíš v hotovosti alebo platobnou kartou priamo prepravcovi pri doručení zásielky. Túto možnosť ponúkame len pri tovare, ktorý je vyznačený ako “skladom”. Ostatný tovar sa považuje za tovar na objednávku, kde je žiadaná zálohová platba minimálne 30% z celkovej sumy.

5.3 Platba kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe
(Platba kartou, Platba e-bankingom, ApplePay, GooglePay).

Bezpečnosť: Pri platbe platobnými kartami sa nemusíš báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, čísla) sa šifrujú. Náš internetový obchod k tvojim platobným údajom nemá žiadny prístup ani ich neukladá.

5.4 PayPal
Bezpečná platba pomocou internetovej peňaženky PayPal. Platba je okamžite pripísaná na našu PayPal peňaženku.


6. Dodacia lehota

Dodacia doba na objednávky, ktorých obsahom sú skladové položky, je 1-3 pracovné dni. V prípade, že kupujúci zvolí osobné prevzatie, je potrebné počkať na potvrdenie, že objednaný tovar je pripravený na výdaj. Ak sú súčasťou objednávky aj produkty, ktoré nie su skladom, kontaktujeme klienta s informáciou o dodacej lehote jednotlivých produktov a dohodneme, či je želané objednávku rozdeliť alebo kupujúci počká kým bude kompletná, prípadne sa dohodne zrušenie.


7. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), máš právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky zákazníka – buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môžeš požadovať primeranú zľavu z ceny veci (zvyčajne 5 až 10%) alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak si pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


8. Právo odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), poskytujeme spotrebiteľovi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie emailom uvedie, že odstupuje od zmluvy uvedením čísla objednávky, mena spotrebiteľa, čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia a to písomným potvrdením predajcu.

Zákazník v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. bol tovar zničený, spotrebovaný alebo používaný) alebo ak bol súčasťou tovaru ochranný obal a tento je natrvalo poškodený, nemôže byť tovar dodávateľom prijatý.

Zákazník, ktorý sa rozhodne odstúpiť od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

Podľa § 7 zákona č. 102 z roku 2014 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru so špecifickými parametrami na základe objednávky.

b) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

Právo na odstúpenie od zmluvy tiež nemajú podniktateľské subjekty a takisto zákazníci, ktorí nakupujú tovar zjavne pre účely výkonu svojho povolania.


9. Vrátenie tovaru

Ako postupovať pri vrátení tovaru a ako zásielku pripraviť?

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom si ju prevzal pri dodávke. Vždy prosím použi extra baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

Neposielaj balík na dobierku, balík nebude prevzatý. Peniaze ti budú vrátené na bankový účet (nezabudni ho uviesť) a to zvyčajne do 3 až 7 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady, ktoré vznikli pri zasielaní tovaru k Tebe (neplatí pre reklamácie).

9.1. Nedodanie zásielky z dôvodu neprevzatia

Pokiaľ zaslaný tovar neprevezmeš z časových alebo iných dôvodov, tvoj záujem o tovar však pretrváva a tovar sa nám vráti späť, môžu Ti byť účtované poplatky dopravcu spojené s vrátením zásielky + suma dopravy za opätovné zaslanie tovaru. V tomto prípade bude doplatok hradený prostredníctvom dobierky alebo po dohode prevodom na účet. Náš zmluvný prepravca SPS však ponúka až 3 opakované doručenia v cene.


10. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, najneskôr do 3 dní, musia byť čisté a s náležitými dokladmi, popisom závady alebo foto- či video-dokumentáciou, prípadne označeným miestom závady.

10.1. V prípade reklamácie ako prvé nás kontaktuj prostredníctvom emailu info@segwayslovensko.sk. Priprav si číslo objednávky, popis závady a fotografiu alebo video chybného produktu alebo poškodenej časti produktu.

10.2. Po dohode zašli výrobok, prípadne dones na adresu sídla. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom si ju prevzal pri dodávke. Vždy prosím použi baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému ďalšiemu znehodnoteniu tovaru. Po uznaní reklamácie na základe Tvojej žiadosti uhradíme i náklady spojené s vrátením tovaru avšak len do výšky minimálnych možných nákladov spojených s prepravou vrámci územia SR, prípadne poskytneme zľavu na ďaľší nákup.

10.3. Bez predošlej dohody, neposielaj tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po obdržaní tovaru preskúmame závadu a budeme Ťa bez zbytočného odkladu kontaktovať, maximálne však do 7 pracovných dní.

10.4. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený, opravený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal.

10.5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou alebo živelnými pohromami. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budeš informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Reklamáciu môžeš uplatniť na tejto adrese:
Moto Raster s.r.o.
Neresnická cesta 3A
960
01 Zvolen
Slovensko


11. Súbory Cookie

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v Tvojom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Tvojich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma, tovar v košíku a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíš opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené poskytovateľom služieb ako je Google alebo Meta.

Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevnikom webu, stlačením tlačidla “Súhlasím”, ktoré nájdeš na spodnej časti webu v cookie banneri.

Zhromaždené cookie súbory sú spracovávané hlavne cez službu “Google Analytics”, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané informácie spracovávané v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

Vezmi prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máš právo:

  1. Požadovať od nás informáciu, aké osobné informácie spracovávame, ako aj vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie, aktualizáciu či opravu.
  2. Žiadať vymazanie tvojich osobných údajov = právo byť zabudnutý.
  3. V prípade pochybností o splnení našich povinností so spracovávaním osobných údajov, máš právo obrátiť sa na info@segwayslovensko.sk alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojej webovej stránke: www.segwayslovensko.sk nasledujúce súbory cookie:

TypNázovÚčelDoba spracovávania
Cookies tretích stránGoogle AnalyticsZískavanie štatistík, demografické údajePodľa nastavenia tvojho internetového prehliadača alebo do odstránenia informácií (napr.cez delete cache)
Cookies tretích stránGoogle AdsIdentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy (retargeting)Max. 390 dní
Cookies tretích stránFacebookIdentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)180 dní

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžeš kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozri na stránke www.aboutcookies.org. Môžeš vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžeš nastaviť tak, aby si im znemožnil ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budeš musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a služby a niektoré funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Tvojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Obchodné podmienky sú platné od 01.07.2023 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu. Posledné doplnenie/ aktualizácia: 01.07.2023.