Záruka 5 rokov

Štvorkolky, UTV a SxS Segway sú postavené podľa najvyšších štandardov kvality výroby aj použitých materiálov.
Vďaka tomu sú veľmi spoľahlivé a s dlhou životnosťou.

Na základe týchto skúseností sme pre Vás – nových majiteľov štvorkoliek Segway spustili program “Predĺžená záruka na 5 rokov“.

Predĺžená záruka sa vzťahuje na všetky modely štvorkoliek ATV, UTV a SSV Segway.

Podmienky predĺženej 5-ročnej záruky:

Vaše vozidlo musí byť zaregistrované v systéme elektronickej registrácie servisných knižiek. Registráciu vozidla vykonáva predajca. Po registrácii dostanete na svoj e-mail potvrdenie.
Stroj musí byť registrovaný na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom.
Predĺžená záruka platí len pre prvého majiteľa vozidla.
Pri uplatňovaní predĺženej záruky je potrebné predložiť faktúry za predchádzajúce služby.
Stroj sa nesmie používať na športové účely ani preťažovať nad hodnoty uvedené v návode na obsluhu.
Všetky opravy, výmeny dielov a kaziet môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.
Pri oprave stroja sa musia používať len originálne diely dodané oficiálnym zástupcom značky.